The Model


(Kraftwerk cover)

She's a model and she's looking good
I'd like to take her home with me, that's understood
Playing hard-to-get, she smiles from time to time
It only takes a camera to change her mind
Posing for consumer products now and then
I even saw her on the cover of a magazine
She's going out to nightclubs drinking just champagne
She is looking good, I want to see her againCaptcha
Widget
Liedje Big Black The Model is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Modelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Black The Model downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Model in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.