Songtekst van Big Joe Turner: Red Sails In The Sunset

Red Sails In The Sunset


Red sails in the sunset
Way out on the sea
Please carry my loved one
Home safely to me

He sailed at the dawning
All day I've been blue
Red sails in the sunset
I'm trusting in you

Swift wings you must borrow
Make straight for the shore
We marry tomorrow
Then she goes sailing no more

Red sails in the sunset
Way out on the sea
Please carry my loved one
Home safely to me

Swift wings you must borrow
Make straight for the shore
We marry tomorrow
Then she goes sailing no more

Red sails in the sunset
Way out on the sea
Please carry my loved one
Home safely to me
Please carry my loved one
Home safely to meCaptcha
Liedje Big Joe Turner Red Sails In The Sunset is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Red Sails In The Sunsetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Joe Turner Red Sails In The Sunset downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Red Sails In The Sunset in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.