Songtekst van Bill Anderson: More Than A Bedroom Thing

More Than A Bedroom Thing


There's nothin' I like any better than turnin' the lights down low
Turnin' the covers back and lettin' all of our feelin' show
My favorite room is the bedroom my favorite time is night
My favorite place is in your arms nothin' lovin' and holdin' you tight
But our love is more than a bedroom thing
It strats there but it don't stop there it's an old and compassing thing
You're a fantastic woman in the kitchen a dynamite lady in the den
You're a hell of a lover in the bedroom but our love is more than a bedroom thing
So much more more than a bedroom thing
[ guitar ]
Sometimes I get high just a sittin' and talkin' to you
Laughin' at the things we done and plannin' the thing we goin' to do
Your fingers touchin' my body your eyes touchin' my soul
Your kisses leading me back to the room where the waters of passion flow
But our love is moreCaptcha
Liedje Bill Anderson More Than A Bedroom Thing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied More Than A Bedroom Thingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bill Anderson More Than A Bedroom Thing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje More Than A Bedroom Thing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.