Going To A Party


Written by billy burnette and johnny christopher

Being with you, today
Getting to know you in each and every way
Night times have: what can I say
Get on down and love me all the way

I feel a whole lot better
I feel so fine, just a feeling this way
I?d like to hold you and love you forever
So get on down and love me all the way

Some will: some won?t
Some do; some don?t
Get on down and love me all the wayCaptcha
Liedje Billy Burnette Going To A Party is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Going To A Partymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Burnette Going To A Party downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Going To A Party in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.