Songtekst van Billy "crash" Craddock: Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep

Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep


I just kissed the one I love for the last time
And never has her soft lips felt so sweet
She's gone away and won't be back forever
Think I'll go somewhere and cry myself to sleep
Just before she said goodbye she called me darling yes she did
Then slowly ran her fingers down my cheek
And I thought I'd die when she said she still love me
Think I'll go somewhere and cry myself to sleep
I'll go somewhere and cry myself to sleep not because I'm sad because I'm weak
I can't stand the thought of life alone without her
Think I'll go somewhere and cry myself to sleep
Think I'll go somewhere and cry myself to sleepCaptcha
Liedje Billy "crash" Craddock Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleepmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy "crash" Craddock Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.