Devil Or Angel


Devil or angel
I can't make up my mind
Which one you are
Id like to wake up and find
Devil or angel
Dear whichever you are
I miss you
I miss you
iimiiss you

Devil or angel
Please say you'll be mine
Love me or leave me
I'll go out of my mind
Devil or angel
Dear whichever you are
I need you
I need you
I need you

You look like an angel
Your smile is divine
But you keep me guessing
Will you ever be mine?

Devil or angel
Please say that you'll be mine
Love me or leave me
I've made up my mind
Devil or angel
Dear whichever you are
I love you
I love you
Iilove you

Devil or angel
Please say you'll be mine
Love me or leave me
I've made up my mind
Devil or angel
Dear whichever you are
I love you
I love you
I love youCaptcha
Liedje Billy Fury Devil Or Angel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Devil Or Angelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Fury Devil Or Angel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Devil Or Angel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.