Songtekst van Billy Ray Cyrus: Wherm I Gonna Live

Wherm I Gonna Live


Where'm I gonna live when I get home
My ol' lady's throwed out everything I own
She meant what she said
When she wished I was dead
So, where'm I gonna live when I get home

I knew our road was gett'n' kinda rocky
She said I was gett'n' way too cocky
She waited till I was gone
She packed from dusk till dawn
So where'm I gonna live when I get home

Where'm I gonna live when I get home
My ol' lady's throwed out everything I own
She meant what she said
When she wished I was dead
So, where'm I gonna live when I get home

She decided she would keep my cat
My transportation, I wouldn't be a-needin' that
She kept my TV
The bills she gave to me
So where'm I gonna live when I get home

Where'm I gonna live when I get home
My ol' lady's throwed out everything I own
She meant what she said
When she wished I was dead
So, where'm I gonna live when I get home
A-where'm I gonna live when I get home
A-where'm I gonna live
A-where'm I gonna live
Where'm I gonna live when I get homeCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus Wherm I Gonna Live is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wherm I Gonna Livemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Wherm I Gonna Live downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wherm I Gonna Live in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.