Songtekst van Bing Crosby: Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive

Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive


You've got to accentuate the positive
Eliminate the negative
Latch on to the affirmative
Don't mess with Mister In-Between

You've got to spread joy up to the maximum
Bring gloom down to the minimum
Have faith or pandemonium
Liable to walk upon the scene

(To illustrate his last remark

Jonah in the whale, Noah in the ark
What did they do
Just when everything looked so dark)

Man, they said we better
Accentuate the positive
Eliminate the negative
Latch on to the affirmative
Don't mess with Mister In-Between
No, do not mess with Mister In-Between
Do you hear me, hmm?

(Oh, listen to me children and-a you will hear

About the elininatin' of the negative
And the accent on the positive)
And gather 'round me children if you're willin'
And sit tight while I start reviewin'
The attitude of doin' right

(You've gotta accentuate the positive

Eliminate the negative
Latch on to the affirmative
Don't mess with Mister In-Between)

You've got to spread joy (up to the maximum)
Bring gloom (down) down to the minimum
Otherwise (otherwise) pandemonium
Liable to walk upon the scene

To illustrate (well illustrate) my last remark (you got the floor)
Jonah in the whale, Noah in the ark
What did they say (what did they say)
Say when everything looked so dark

Man, they said we better
Accentuate the positive
Eliminate the negative
Latch on to the affirmative
Don't mess with Mister In-Between
No! Don't mess with Mister In-BetweenCaptcha
Liedje Bing Crosby Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ac-Cent-Tchu-Ate The Positivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.