Songtekst van Bing Crosby: Along The Navajo Trail

Along The Navajo Trail


Every day, along about evening
When the sunlight's beginning to pale
I ride through the slumbering shadows
Along the Navajo Trail

When it's night and crickets are callin'
And coyotes are makin' a wail
I dream by a smoldering fire
Along the Navajo Trail

I love to lie and listen to the music
When the wind is strummin' a sagebrush guitar
When over yonder hill the moon is climbin'
It always finds me wishin' on a star

Well whatta ya know, it's mornin' already
There's the dawnin', so silver and pale
It's time to climb into my saddle
And ride the Navajo Trail

I love to lie and listen to the music
When the wind is strummin' a sagebrush guitar
When over yonder hill the moon is climbin'
It always finds me wishin' on a star

Well whatta ya know, it's mornin' already
There's the dawnin', so silver and pale (like a silvery veil)
It's time to climb into my saddle
And ride the Navajo Trail
Ride the Navajo Trail
Ride the Navajo TrailCaptcha
Widget
Liedje Bing Crosby Along The Navajo Trail is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Along The Navajo Trailmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Along The Navajo Trail downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Along The Navajo Trail in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.