At Last


At last
My love has come along
My lonely days are over
And life is like a song

At last
The skies above are blue
My heart was wrapped in clover
The night I looked at you

And I found a dream that I can speak to
A dream that I can call my own
I found a thrill to press my cheek to
A thrill that I have never known

You smile
And then the spell was cast
And here we are in Heaven
For you are mine at last

Oh, you smile
And then the spell was cast
And here we are in Heaven
For you are mine at lastCaptcha
Widget
Liedje Bing Crosby At Last is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied At Lastmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby At Last downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje At Last in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.