Beyond The Reef


Night and you and Blue Hawaii
The night is heavenly and you are heaven to me
Lovely you and Blue Hawaii
With all this loveliness there should be love

Come with me while the moon is on the sea
The night is young and so are we, so are we

Dreams come true in Blue Hawaii
And mine could all come true this magic night of nights with you

Come with me while the moon is on the sea (the moon is on the sea)
The night is young and so are we (so are we)

Dreams come true in Blue Hawaii
And mine could all come true this magic night of nights with youCaptcha
Widget
Liedje Bing Crosby Beyond The Reef is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beyond The Reefmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Beyond The Reef downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beyond The Reef in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.