Blacksmith Blues


Down in old Kentucky where horseshoes are lucky
There's a village smithy standin' under the chestnut tree
Hear the hammer knockin', see the anvil rockin'
He sings the boogie blues while he's hammerin' on the shoes

See the hot sparks a-flyin' like fourth of July-in'
He's even got the horses cloppin' pop, down the avenue
Folks love the rhythm, the clang bangin' rhythm
You'll get a lot of kicks out of the blacksmith blues

Down in old Kentucky where horseshoes are lucky
There's a village smithy standin' under the chestnut tree
Hear the hammer knockin', see the anvil rockin'
He sings the boogie blues while he's hammerin' on the shoes

See the hot sparks a-flyin' like fourth of July-in'
He's even got the horses cloppin' bop, down the avenue
Folks love the rhythm, the clang bangin' rhythm
You'll get a lot of kicks out of the blacksmith blues

Oh, down in old Kentucky where horseshoes are lucky
There's a village smithy standin' under the chestnut tree
Hear the hammer knockin', see the anvil rockin'
He sings the boogie blues while he's hammerin' on the shoes

See the hot sparks a-flyin' like fourth of July-in'
He's even got the horses cloppin' bop, down the avenue
Folks love the rhythm, the clang bangin' rhythm
You'll get a lot of kicks out of the blacksmith blues

Out of the blacksmith blues
Out of the blacksmith blues
Hammer knockin', anvil rockin'
Horses cloppin', pops are boppin'
The blacksmith bluesCaptcha
Liedje Bing Crosby Blacksmith Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blacksmith Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Blacksmith Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blacksmith Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.