Blue Skies


Blue skies smilin' at me
Nothin' but blue skies do I see
Bluebirds singin' a song
Nothin' but bluebirds all day long

Never saw the sun shinin' so bright
Never saw things goin' so right
Noticing the days hurrying by
When you're in love, my how they fly

Blue days, all of them gone
Nothin' but blue skies from now on
(Blue skies smilin' at me
Nothin' but blue skies do I see)

Never saw the sun shinin' so bright
Never saw things goin' so right
Noticing the days hurrying by
When you're in love, my how they fly

Blue days, all of them gone
Nothin' but blue skies from now on
Nothin' but blue skies from now onCaptcha
Liedje Bing Crosby Blue Skies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Skiesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Blue Skies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Skies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.