Songtekst van Bing Crosby: 'Round And 'Round The Christmas Tree

'Round And 'Round The Christmas Tree


Come dear children, [Incomprehensible] all the family
[Incomprehensible] not a moment now to spare
Joyful haste is in the air

'Round and 'round the Christmas tree
Presents hanging there for you and me
Lights all shining merrily
Christmas a week away

A ring around the Christmas tree
Children making up a melody
Grown ups laughing happily
Christmas a day away

Wishing, hoping, boxes to open
But we agree it's right to wait
Turkey and dressing, after the blessing
And there's just a night to wait

'Round and 'round the Christmas tree
Opening presents with the family
One for you and two for me
Oh, what a Christmas Day

Ding dong, ding dong, ding dong
Ding dong, ding dong, ding dong
Ding dong

'Round and 'round the Christmas tree
('Round and 'round the Christmas tree)
Presents hanging there for you and me
(Presents hanging there for you and me)

Lights all shining merrily
(Lights all shining merrily)
Christmas a week away
(Christmas a week away)

Wishing, hoping, boxes to open
But we agree it's right to wait
Turkey and dressing, after the blessing
And there's just a night to wait

'Round and 'round the Christmas tree
Opening presents with the family
One for you and two for me

Oh, what a Christmas Day
(Oh, what a Christmas Day)
Oh, what a Christmas Day
(Oh, what a Christmas Day)
Oh, what a Christmas DayCaptcha
Liedje Bing Crosby 'Round And 'Round The Christmas Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 'Round And 'Round The Christmas Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby 'Round And 'Round The Christmas Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 'Round And 'Round The Christmas Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.