Jerusalem


The highway's screamin', callin' out your name
'Cause every road that you travel on
There's a price to pay
A thousand eyes are starin'
But the blind still lead the blind

Where will you turn if it all goes wrong and you're on the run
Jerusalem?

You say you walked through the valley
You say you've seen the sings
Echoes call you from a distant age
Or is it in your mind?

Then a thousand souls rise from the sea
Holding up the sun
And an angel cries beware your lies
It could be the end of it all

Everybody knows your name, every road leads to anger
Will it always be the same, is there reason to return?

When an angel cries - Jerusalem
Better watch your lies - Jerusalem
When an angel cries - JerusalemCaptcha
Widget
Liedje Black Sabbath Jerusalem is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jerusalemmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Black Sabbath Jerusalem downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jerusalem in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.