Guess Who's Coming To DinnerGuess who's coming to dinner, Natty Dreadlocks
Guess who's coming to dinner, Natty Dreadlocks

Oh I can see you brought some herb for me, Natty Dreadlocks
And Rasta near land Nyah Binghi Cudjoe are coming over the hills
Say in time like this we must live as one
So the Book of Rule shall stand, Dreadlocks, Dreadlocks

Guess who's coming to dinner, Natty Dreadlocks
Guess who's coming to dinner, Natty Dreadlocks

So let's give thanks and praise, Natty Dreadlocks
I appreciate the herb you brought for me, Natty Dreadlocks
Now that things and time have changed
Something make me realize what it takes
And how to be a Natty Dreadlocks
Guess who's coming to dinner, Natty Dreadlocks

I'm just coming in from the woods, Natty Dreadlocks

So let's give thanks and praise, Natty Dreadlocks
I appreciate the herb you brought for me, Natty Dreadlocks
Now that things and time have changed
Something make me realize what it takes
And how to be a Natty Dreadlocks, oh yeah
Guess who's coming to dinner, Natty Dreadlocks

Humm yeah

Guess who's coming to dinner, Natty Dreadlocks
Guess who's coming to dinner, Natty Dreadlocks

Guess who's coming to dinner, Na-

So the Book of Rule shall stand
Guess who's - Dreadlocks
Guess who's coming - DreadlocksCaptcha
Widget
Liedje Black Uhuru Guess Who's Coming To Dinner is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Guess Who's Coming To Dinnermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Black Uhuru Guess Who's Coming To Dinner downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Guess Who's Coming To Dinner in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.