My Brother Is A Weirdo


My brother has no friends
Cuz he acts a little dick
He went up to some lads
They just called him a prick
He went home so sad that day
He was in misery
It's just too bad just really too bad
That he's not as cool as me

My brother is a weirdo, a weirdo, a weirdo
My brother is a weirdo all the time

The girls they slap him across the face
Man it must have hurt
The bullys they just beat him up
And make him kiss the dirt
Hey will you hang out with him
Until he gets his dignity
If that don't work then you can just
Leave it all to me

My brother is a weirdo, a weirdo a weirdo
My brother is a weirdo all the time
My brother is weird and he's got no friends
But leave it up to meCaptcha
Liedje Blacker My Brother Is A Weirdo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Brother Is A Weirdomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blacker My Brother Is A Weirdo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Brother Is A Weirdo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.