After The ReignRedman stands alone with his pride
Freeman knows no bounds
Tired of runnin', he's not gonna hide
Now he stands his ground

To take a man's home, there's no pity
One man's land for another man's city

-Chorus
Take it back, to the place that I love
Take it back, to the big sky's above
Take it back, on the wings of a dove
After the reign

I can tell from the look on his face
There's no justice for all
They come with their plan, and they deal another hand
Still they take it all

When it comes to your own, you're blinded by shame
To take his land, is the name of the game

-Chorus

After the reign, now who's to blame
Dreams have been washed away

-Chorus

After the reign, all though the years
After the reign, gone are the fears
After the reign, there's no more tears
After the reignCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot After The Reign is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied After The Reignmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot After The Reign downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje After The Reign in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.