Doin My Job


Boogie like a baby, dance like a dog,
I'm a Rock 'n' roll bandit when I'm Doin' My Job
Well I've been workin' from 9 to 5
Just like all of you, I gotta stay alive
Hard times comin' down on me,
Fightin' my way back to the top,
Everyday of the week,

Chorus:
I'm here to testify, there's another way
I won't be satisfied till the weekend's
Here to stay

Chorus:
Boogie like a baby, dance like a dog,
I'm a Rock 'n' roll bandit when I'm
Doin' My Job

Well I start drivin' on down the street,
I got a girl on the edge of town,
Made just for me
Feelin' good is the name of the game,
I may not be no man of the world but
She loves me just the same

Chorus

Well I'm still workin', and I'm doin' fine,
Right or wrong gonna sing my song
till the day I die

I'm here to testify, there's another way,
I won't be satisfied till the weekends here to stay,
Sun goes down I can't stand still,
Got a flamin' little love, I can't get my fill,
Boogie like a baby, dance like a dog,
I'm a Rock 'n' roll bandit when I'm Doin' My JobCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot Doin My Job is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Doin My Jobmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Doin My Job downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Doin My Job in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.