I Got A Line On You


Yeah
Oh yeah, come on

Now, let me take you babe, down to the river bed
Well, I got to tell you something
That'll go right through your head

I got a line on you babe

[I got a line on you babe]

Yeah, I got a line on you

[I got a line on you babe]

Come on

Now, put your arms around me, every little bit of your love
Oh, you know what to do, I'll make love to you
You got the right stuff, and I do too

I got a line on you babe

[I got a line on you babe]

Yeah, I got a line on you

[I got a line on you babe]

Yeah!

Got my eye on you babe, on your velvet skin
I wanna put my hands were they've never been
Get real hot in the midnight steam
Soaking in the rain of my favorite dream
Your lips are red, the moon is blue
I only ask you once what you want to do
Gonna touch you babe 'til the night is through
Look out honey, got a line on you

Oh yeah

Oh, now the winter's almost over,
The summer she's coming on strong
Oh I could love you, love you, love you, love you all year long

I got a line on you babe

[I got a line on you babe]

Yeah, I got a line on you

[I got a line on you babe]

Ah yeah!
I got a line on you babe

[I got a line on you babe]

Yeah, I got a line on you

Yeah, yeah, yeah!
I got a line on you babe

[I got a line on you babe]

I got a line on you
I got a line on you babeCaptcha
Liedje Blackfoot I Got A Line On You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Got A Line On Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot I Got A Line On You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Got A Line On You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.