Liar


Verse

I won't ever leave ya, you want me to stay,
Nothin' you can do that can turn me away,
Hanging on anyway believing the things you say, being a fool
You've taken my life, so take my soul, that's what you said, I believed it all,
I won't be leaving you, as long as you want me to, don't walk away
Ain't that what you said, ain't that what you said, ain't that what you said?

Chorus

Liar, liar, liar,

Verse

We have seen no night, we have seen no day,
If I ever leave ya, you want me to stay,
You can believe in me, I won't be leaving,
I won't let you go
Ain't that what you said, ain't that what you said, ain't that what you said?

Chorus

Liar, liar, liar

Verse

You've taken my life, so take my soul,
That's what you said, but who are we to know
You can believe in me, I won't be leaving, I won't let you go
Ain't that what you said, ain't that what you said, ain't that what you said?

Chorus

Liar, liar, liarCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot Liar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Liarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Liar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Liar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.