We're Goin' DownFeelin' low down and I'm drug out
I'm feelin' hungry again
I need a taste of your sweet lovin'
I don't think it's a sin
I don't need a lot of lovin'
I don't need a lot of time
I don't need much to speak of
Let me love you, won't you be mine
It's getting harder by the minute
I been away too long
It's after hours, you've got the power
To keep me comin' on strong
I don't need a lot of lovin'
I don't need a lot of time
I don't need much to speak of
Let me love you, won't you be mine
We're going down
We're going down, to dine at the Y
We're going down, we're going down
Yeah, did you like it?, you didn't fight it
I know it wasn't a sin
You got the power, it's after hours
I think I'm hungry again
I don't need a lot of lovin'
I don't need a lot of time
I don't need much to speak of
Let me love you, won't you be mine
We're going down
We're going down, to dine at the Y
We're going down, we're going down
We're going down
We're going down, to dine at the Y
We're going down, we're going down
We're going down, we're going down
We're going down, we're going downCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot We're Goin' Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We're Goin' Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot We're Goin' Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We're Goin' Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.