Knights of Gold


Into town ride the Knights of Gold
Killed 90 men or I've been told
Heard that they all sold their souls
They'll freeze you 'cause their heart's so cold
And oh yeah well here they come
Anarchy is on its way
You'll be dead when they are done
Here they come, but it's too late
Refrain:
Here they come on black horses
Bringing torture to the land
Well they're lethal
Here they come on black horses
Bringing chaos to the land
Well they're evil
Into town ride the Knights of Gold
They came to make some heads roll
One more added to their death toll
They're straight from Hell or so I'm told
And oh yeah well, here they come
Anarchy is on its way
Surreder for they have won
Who fights them is very brave
Refrain
Into town ride the Knights of Gold
I heard that they all sold their souls
And they are always in control
They are the bravest they are bold
Into town ride the Knights of Gold
They fight and fight and gain control
And in their last day oh so wild
The Knights of Gold killed by a childCaptcha
Widget
Liedje Blade Knights of Gold is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Knights of Goldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blade Knights of Gold downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Knights of Gold in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.