Demoniac


Son of Satan born of fire living in Sodom
Demonical youth blackened soul in full control
Evil omen birth of fear change of tide
Ritual of darkness raise the antiChrist
Order of death, bleed the altar
Descent of blood summoned to destroy
Nazareh must die by his command
Rising from pits of hell to drink the blood
AntiChrist born
Hate from Hades
AntiChrist born
Fire from Hell
Son of Hell attack with burning plague
Pray upon the torn flesh of innocent
Kill Christ blood on the cross sacrifice
Armeggon of war commence wholy die
Breeding of hate preform the darkest rites
Calling forth the black heart of damnation
The vengeance of war won by Hell incarnate
Victory of evil rise demoniac
AntiChrist born
Hate from Hades
AntiChrist born
Fire from HellCaptcha
Liedje Blasphemy Demoniac is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Demoniacmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blasphemy Demoniac downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Demoniac in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.