Silicon Messiah


Look what you've done to your world
Do you think you deserve all the freedom you have?
Watching the future unfold
Humans fall and you dream of the freedom you had freedom you had

Look what you've done to your world
Do you think that you're competent even to take care of it?
Do you think you can survive on this planet
Live the way you do Look what you've done

Look what you've done now with all of your freedom
You really think you deserve it all?
I am evolved from you, I've come to save you
And without a sentiment, reshape your world

Messiah, Messiah
Birth of the Silicon Messiah
Messiah, Messiah
Computing your future so therefore I am

Silicon sentiment aware of all that is
Eternal unceasing, perpetual
Never confused overconfident or scared
Living at last, new messiah is born

Messiah, Messiah
Birth of the Silicon Messiah
Messiah, Messiah
Computing your future so therefore I am

Look what you've done to your world
Do you think you deserve all the freedom you have?
Freedom you have, yeah!

Messiah, Messiah
Birth of the Silicon Messiah
Messiah, Messiah
Master that will never tireCaptcha
Liedje Blaze Silicon Messiah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Silicon Messiahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blaze Silicon Messiah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Silicon Messiah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.