Amaze MeIn your majestic might so high
You still seem to find the time to cry
Your tears they form an ocean blue
So vast, yet none of us need to die

For our disrespect and lack of fear
From a curs'ed tree you shed a tear

In my confusion there is hope
A comfort in you
The eternal peace you offer me
A comfort in you

Whenever you weep the rain falls down
Father's love forms puddles all around
Ignorant humans they continue their way
Raincoats on, dodging puddles, on the ground

You are my friend, you amaze me so
You didn't just die for us
You lived for us tooCaptcha
Widget
Liedje Blind Amaze Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amaze Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blind Amaze Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amaze Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.