If You Could See Me NowIf You coulde see me now
You'd be so proud
Cause I'm tall and strong today
See my crown
It seems I am the better
In this scheme of life
Cause I'v won, so I feel
On top of the world right now

When You look down on me
You can be so proud
I've helped my second Grandma
Cross the street
My works are worthy now
Your praise in expectation
Cause I've won and I feel
On top of the world right now

When I fall
You know I forget my place
The awesome wonder is Grace

Because You look down on me
I can be so proud
It's now not me You see
But thee in me
Worthy, cause You saved me
Holy, cause You shade me
And You've won so I feel
On top of the world right now

Cause I feel
And I know I am
And I feel free

Cause I think
And I know I am
Cause I think freeCaptcha
Widget
Liedje Blind If You Could See Me Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If You Could See Me Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blind If You Could See Me Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If You Could See Me Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.