Last Words (Live)I'm sorry for the wrong I've done
I'm sorry for the wrong you've done
Built in the image of Love
That records no debt
If today was a tear-streaked farewell
And tomorrow's warm progress ran cold
I'd remember the hands held
Not words thrown away
It's time to slow down
To put off my dreams for another day
To lay my head dwon
And realise tomorrow's not so far away
The feeling of a state of grace
The feeling of a slap in the face
My sickness subsides as my
Thoughts turn to you
Slow downCaptcha
Widget
Liedje Blind Last Words (Live) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Last Words (Live)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blind Last Words (Live) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Last Words (Live) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.