Long Walk Home 20I'm lost and there's no-one beside me
I'm afraid and I'm losing sleep
It's dark and I can't find the road home
But you rescued me

It's been a long walk home
And I want to reach that door with you
It's been a long walk home
And I want to fall into your arms

You are my light and you show me the way home
You walk with me on the winding road
You hold me tight when I'm lost in the valley
And you're here for meCaptcha
Widget
Liedje Blind Long Walk Home 20 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Long Walk Home 20mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blind Long Walk Home 20 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Long Walk Home 20 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.