Ares


War, war, war, war!
I want to declare a war
My fist breaks your porcelain nose
There are other things that hands can do
To create or to destroy
Mini gods and goddesses
First person singular
Set it, set it, set it off!

War, war, war, war!
Keep the past, future's ours
Man-made natural disaster
Blocking out all of the sun
Supermen and mitsi turbo
Speed! Agility! Super strength!
Wipe the blood off those knuckles
Spark it, give me twos on that

War, war, war, war!
I want to declare a war
True say blud that when we ride
We don't stop for nobody
The Africans and the Bengalis
He knows all the rude boys
Reebok, Nike, Adidas, Puma
"Rer, rer, rer, this shit is long!"

It's all getting (it's all getting)
Quite highly charged (quite highly charged)
Get out of the way (get out of the way)
Or get fucked up (or get fucked up)

We dance to the sound of sirens
We dance to the sound

And to think that these hands
Could work wonders with their touch
Listening to dead singers
In your room in '98

We dance to the sound of sirens
We dance to the soundCaptcha
Liedje Bloc Party Ares is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aresmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party Ares downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ares in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.