Like Eating Glass


It's so cold in this house
Open mouth swallowing us
The children staying home from school
Will not stop crying

And I know that you're busy too
I know that you care
You got your finger on the pulse
You got your eyes everywhere
And it hurts all the time when you don't return my calls
And you haven't got the time to remember how it was
It's so cold in this house
It's so cold in this house

I can't eat, I can't sleep
I can't sleep, I can't dream
An aversion to light
Got a fear of the ocean

Like drinking poison, like eating glass

It's so cold in this house
Come and show me how it was

We've got crosses on our eyes
Been walking into the walls again
We've got crosses on our eyes
Been walking into the furniture
We've got crosses on our eyes
For richer, for poorer, for better, for worse
We've got crosses on our eyesCaptcha
Liedje Bloc Party Like Eating Glass is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Like Eating Glassmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party Like Eating Glass downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Like Eating Glass in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.