Little Thought


Been thinking little thoughts
Keep on walking trying to stand up
Attention to the details
We go slowly, slowly down
Been thinking little thoughts
Keep on walking trying to stand up
Attention to the details
We go slowly, down
I'll go back (I'll go back), if you ask
I'll go back (I'll go back), if you ask me
I'll go back (I'll go back), if you ask
I'll go back (I'll go back), if you ask me
I'll go back, if you ask
I'll go back, if you ask me
I'll go back, if you ask
I'll go back back back b-b-b-backwards
This world ain't just made of facts
Every half hour is a countdown
If it's 'cause of my age then you're a coward
If it's 'cause of my age then you're a coward
If it's 'cause of my age then you're a coward
I haven't got the guts to stand alone
I'll go back (I'll go back), if you ask
I'll go back (I'll go back), if you ask me
I'll go back (I'll go back), if you ask
I'll go back (I'll go back), if you ask me
I'll go back, if you ask
I'll go back, if you ask me
I'll go back, if you ask
I'll go back back back b-b-b-backwards
(interlude)
I'll go back (I'll go back), if you ask
I'll go back (I'll go back), if you ask me
I'll go back (I'll go back), if you ask
I'll go back (I'll go back), if you ask me
I'll go back, if you ask
I'll go back, if you ask me
I'll go back, if you ask
I'll go back back back b-b-b-backwardsCaptcha
Liedje Bloc Party Little Thought is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Thoughtmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party Little Thought downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Thought in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.