So Here We Are


I caught a glimpse, but its been forgotten
So here we are again
I made a vow, to carry you home home

I really tried to do what you wanted
It all went wrong again

I made a vow, to carry you home
If you fall sick, if you pass outCaptcha
Widget
Liedje Bloc Party So Here We Are is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So Here We Aremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party So Here We Are downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So Here We Are in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.