The Tide Is High


The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
I'm not the kinda girl who gives up just like that, oh no
It's not the things you do, that tease and hurt me bad
But it's the way you do the things, you do to me
I'm not the kinda girl who gives up just like that, oh no
The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
Number one, number one
Every girl wants you to be her man
But I'll wait my dear 'till it's my turn
I'm not the kinda girl who gives up just like that, oh no
The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
Number one, number one
Every girl wants you to be her man
But I'll wait my dear 'till it's my turn
I'm not the kinda girl who gives up just like that, oh no
The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
I'm gonna be your number one, your, number oneCaptcha
Liedje Blondie The Tide Is High is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Tide Is Highmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blondie The Tide Is High downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Tide Is High in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.