Age Of Suffering


Death syndrome injected
The taint of chaos spreading throughout the world
Poisoned saliva, sulphuric acids burn
Evil breeding in the mind of man
Corrosive madness, all-consuming hate

Violence shredding the earth
Horros of old released with wrath upon the world
Divine suffering, enter the age of the damned
Denomspawn of the night, apocalypse unbound
Evil breeding in the mind of man
Age of suffering
Total destruction - the masterplanCaptcha
Liedje Bloodthorn Age Of Suffering is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Age Of Sufferingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloodthorn Age Of Suffering downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Age Of Suffering in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.