Losing At LovingI'm not saying
I feel sad aboout
The way you broke my heart
But the last time that I lost this bet
I had to sell my car

Chorus:
Somebody call me a doctor
Somebody call me a nurse
Losing a game is a cryin' shame
But losing at loving is worse

I'm not saying
I'm depressed about
The way things didn't work out
But the last time that I lost this bet
I had to sell my house

Chorus:
Somebody call me a gypsie
Somebody take off this curse
Losing a game is a cryin' shame
But losing at loving is worse

Bridge:
It's like
Drawin' a two when ya need a three
It's like
Drawin' a three when ya need a four
It's like
Drawin' a four when ya need a five
It's like
Being dead when you're still alive

I'm not saying
I've gone mad since you left
Me for another
But the last time that I lost this bet
I had to sell my little brother

Chorus:
Come on
Somebody call me a preacher
Somebody call me a hearse
Losing a game is a cryin' shame
But losing at loving is worse
Somebody call up Saint Peter
You better hurry
Or I might get there first
Losing a game is a cryin' shame
But losing at loving is worse
Oh
Losing at loving is worseCaptcha
Widget
Liedje Blue County Losing At Loving is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Losing At Lovingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blue County Losing At Loving downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Losing At Loving in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.