Walk on WaterEverybody covets everybody lies
Everybody's done it some time in their lives
We all slip, we don't mean to
That don't mean you can't make it right

It's the path you take the steps you make
That make you who you are
It's the life you live
The gifts you give
The love that's in your heart
Just try to do the best you can to be a better man
You don't have to walk on water
It's how you walk on land

Everybody judges everybody else
Everybody's done it to everyone but themselves
We know what's right
But we still go wrong
And life still goes on
Even when we fail

It's the path you take the steps you make
That make you who you are
It's the life you live
The gifts you give
The love that's in your heart
Just try to do the best you can to be a better man
You don't have to walk on water
It's how you walk on land

It's the path you take the steps you make
That make you who you are
It's the life you live
The gifts you give
The love that's in your heart
Just try to do the best you can to be a better man
You don't have to walk on water
Oh it's how you walk on land

You don't have to walk on water
It's how you walk on landCaptcha
Widget
Liedje Blue County Walk on Water is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Walk on Watermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blue County Walk on Water downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Walk on Water in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.