Welcome Paradox


Cursing crimson walls, a thousand
or so souls on the floor shouldering away through strobe and intoxicated,
having berated himself in the hall and not for the last time
Theres never a last time
He's waiting again for the inevitable flash of recognition
Yelling in casual tones, I'll just go and say hello
Strange things these obligations
Strange things these invitations
Its never the last time, is it?
From what can you take your leave
if the sense have been smashed to smithereens?
Hell have to cop this sweet,
although there is nothing sweet about it
Nothing at allCaptcha
Widget
Liedje Blueline Medic Welcome Paradox is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Welcome Paradoxmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blueline Medic Welcome Paradox downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Welcome Paradox in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.