African Herbsman


All twinklin' lee
Can't see the right rose when the streams abate
The old slave men might grind slow
But it grinds fine, yeah

African herbsman, why linger on?
Just concentrate, 'cause heaven lives on
Greet-I-eth slave men will look with a scorn
With a transplanted heart (yes, how quick they had to part)
( how quick they had to part)

The remembrance of today
Is the sad feelin' of tomorrow
( how quick ) Oh ( part), oh yeah

African herbsman, seize your time
I'm takin' illusion on the edge of my mind
I'm takin' losers down thru my life
Down thru my life, yeah (yes, how quick they had to part)
( how quick they had to part)

Dideh part, yes, they part
In remembrance of today
( how quick they had to part)

African herbsman, why linger on?
Just concentrate, 'cause your heaven lives on
Greet-I-eth slave men will look with a scorn
With a transplanted heart, yes, how ( quick they have to part)
( how quick they have to part)

In remembrance of today
Brings sad feelings of tomorrow
(Yes, how quick they have to ) Lead me on, oh, Lord, I pray to you

(African herbsman) (African herbsman)
African, African herbsmanCaptcha
Widget
Liedje Bob Marley African Herbsman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied African Herbsmanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley African Herbsman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje African Herbsman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.