Ambush In The Night


[Bob Marley]

(Ooh-wee, ooh-wee, ooh-wa!)
See them fighting for power (ooh-wee, ooh-wee, ooh-wa!),
But they know not the hour (ooh-wee, ooh-wee, ooh-wa!),;
So they bribing with their guns, spare-parts and money,
Trying to belittle our
Integrity now
They say what we know
Is just what they teach us;
And we're so ignorant
'Cause every time they can reach us (shoobe, doo-wa)
Through political strategy (shoo-be, doo-wa);
They keep us hungry (shoobe, doo-wa),
And when you gonna get some food (shoobe, doo-wa),
Your brother got to be your enemy, we-e-ell!

Ambush in the night,
All guns aiming at me;
Ambush in the night,
They opened fire on me now
Ambush in the night,
Protected by His Majesty
Ooh-wee, ooh-wee Ooh-wa-ooh!
(Ooh-wee) Ooh-wee, ooh-wee (ooh-wa), Ooh-wa!
Ooh-wee, ooh-wee, ooh wa-ooh!
Ooh-wee, ooh-wee, ooh wa-ah!

Well, what we know
Is not what they tell us;
We're not ignorant, I mean it,
And they just cannot touch us;
Through the powers of the Most-I (shoobe, doo-wa),
We keep on surfacin' (shoobe, doo-wa);
Thru the powers of the Most-I (shoobe, doo-wa),
We keep on survivin'

Yeah, this ambush in the night
Planned by society;
Ambush in the night;
They tryin' to conquer me;
Ambush in the night
Anyt'ing money can bring;
Ambush in the night
Planned by society;
Ambush in the night - /fadeout/Captcha
Widget
Liedje Bob Marley Ambush In The Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ambush In The Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Ambush In The Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ambush In The Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.