Amen


Amen, Amen, Amen, Amen, Amen
Everybody now
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen
Everytime I, feel the sprit
Oh deep in my heart, I will pray, I will pray
Everytime I feel the spirit
Oh deep in my heart, I just want to pray
And everybody now
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen
Everybody now
Amen, [talking with the fisherman]
Amen, [down by the seashore]
Amen, Amen, Amen, one more time
Amen, [talking with the fisherman]
Amen, [talking with the fisherman]
Amen, Amen, AmenCaptcha
Widget
Liedje Bob Marley Amen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Amen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.