And I Love Her


I give her all my love
That's all I do
And if you saw my love
You'd love her, too
'Cause I love her, oh yessiree

She gives me everything
And tenderly
The kiss my lover brings
She brings to me
'Cause I love her, oh yessiree

A love like ours
Will never die
As long as I
Have you near me

Bright as the stars that shine
Dark as the sky
I said I know, I know this love of mine
Will never die

And I love her, oh yessiree, yessiree

Yeah, a love like ours
Will never die
As long as I
Have you near me

Bright as the stars that shine
As dark as the sky
I said I know, I know this love of mine
Will never die
'Cause I love her, oh yessiree, yessiree

I love her
Yes, this love of mine will never die
Simply 'cause I love her
I want the world to know that I love herCaptcha
Widget
Liedje Bob Marley And I Love Her is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied And I Love Hermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley And I Love Her downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje And I Love Her in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.