Bad Boys


Uhh!
Bad Boys..
Watcha want, watcha want, watcha gonna do?
When sheriff John Brown come for you?
Tell me!
Whatcha wanna do? Whatcha gonna do?
Yeeeeah...

Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, Whatcha gonna do
When they come for you?

When you were eight and you had bad traits,
You go to school and learn the golden rule.
So why are you acting like a bloody fool,
If you get hot then you must get cool!

Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, Whatcha gonna do
When they come for you?

You chuck it on that one, You chuck it on this one,
You chuck it on ya mother, And ya chuck it on ya father,
Ya chuck it on a brother, And ya chuck it on ya sister,
You chuck it on that one and you chuck it on Me!

Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, Whatcha gonna do
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, Whatcha gonna do
When they come for you?

Nobody naw give you no Br-eak,
Police naw give you no Break,
That old soldier man will give you no break,
Not even you idren naw give you no break.
Hey-Hey

Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, Whatcha gonna do
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, Whatcha gonna do
When (they come for you?)

Why did you have to act so mean?
Don't you know you're a human being?
Born of a mother with the love of a father,
Reflection comes and reflection goes,
I know sometimes--you wanna let go
Hey-Hey-Hey
I know sometimes--you wanna let go
Woooo..

Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, Whatcha gonna do
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do? (Yeah...)
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do,
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys, bad boys
Whatcha gonna do, Whatcha gonna do
When they come for you?
Bad boys, bad boys.Captcha
Widget
Liedje Bob Marley Bad Boys is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bad Boysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Bad Boys downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bad Boys in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.