Bad Card


You a-go tired fe see me face;
Can't get me out of the race
Oh, man, you said I'm in your place
And then you draw bad cyard -
A-make you draw bad cyard,
And then you draw bad cyard

Propaganda spreading over my name;
Say you wanna bring another life to shame
Oh, man, you just a-playing a game
And then you draw bad cyard (draw bad cyard);
A-make you draw bad cyard (draw bad cyard);
A-make you draw bad cyard

I want to disturb my neighbour,
'Cause I'm feelin' so right;
I want to turn up my disco,
Blow them to full watts tonight, eh! -
In a rub-a-dub style, in a rub-a-dub style,
In a rub-a-dub style, in a rub-a-dub style

'Cause we guarding the palace so majestic;
Guarding the palace so realistic!

Them a-go tired to see we face (oh yeah!),
Me say them can't get we out of the race;
Oh, man, it's just a big disgrace
The way you draw bad cyard (draw bad cyard);
The way you make wrong moves (make wrong moves);
The way you draw bad cyard (draw bad cyard);
A-make you draw bad cyard (draw bad cyard);
A-make you draw bad cyard -
In a rub-a-dub style, rub-a-dub style,
In a rub-a-dub style - /fadeout/Captcha
Liedje Bob Marley Bad Card is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bad Cardmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Bad Card downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bad Card in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.