Bend Down Low


Bend down low, let me tell you what I know now;
Bend down low, let me tell you what I know
Oh! Fisherman row to reap what you sow now;
Oh, tell you all I know (Oo-oh!),
you've got to let me go now (Oo-oh!),
And all you've got to do:
(Bend down low) Oh yeah! Let me tell you what I know;
Bend down low, let me tell you what I know Oh yeah!

You keep on knockin', but you can't come in
I get to understand you been livin' in sin,
But if you love me, woman, walk right in
I've got a notch for your safety-pin,
But bend down low

/Instrumental break/

Keep on knockin', but you can't come in
I get to understand you been livin' in sin,
But walk right in, woman, sit right down
I will keep on lovin' you; I play the clown
But bend down low, baby, let me tell you what I know;
Bend down low, let me tell you what I know, yeah!
Let me tell you, baby! Let me tell ya -
Knock on, babe! Just won't let ya in!
You been livin' in sin Knock on! /fadeout/Captcha
Widget
Liedje Bob Marley Bend Down Low is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bend Down Lowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Bend Down Low downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bend Down Low in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.