Bus Dem Shut


[Bob Marley]

Life is for man to live (Let man live life! Ba, ba, ba-ba, ba-ah!);
Bread is for man to eat (Let man eat bread! Ba, ba, ba-ba, ba-ah!)
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!

Everyt'ing ya run dung 'pon;
Everyt'ing ya run dung 'pon;
Everyt'ing ya run dung 'pon;
Everyt'ing ya run dung 'pon
Come, we go reason now;
Come-a, come-a come-a, we go reason now (we deh go reason now);
Come-a, come-a come-a, we go reason now (we deh go reason now);
Come-a, come-a come-a, we go reason now (we deh go reason now)

Where do you stand for happiness (wa-la, wa-la!)
When you no say you no want it,
While some o' dem (some o' dem, some o' dem) out deh, eh!

I bus dem shut right now
Fi get it
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!

Woman feel the pain;
Man suffer, Lord
Woman feel the pain;
Man suffer, Lord

Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now
Peeyah, peeyah, pyaka, come!
Peeyah, peeyah, pyaka, come!
Peeyah, peeyah, pyaka, come!
A-come-a, come-a, come-a: we go reason now;
A-come-a, come-a, come-a: we go reason now;
A-come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Oh, come-a, come, come-a: we go reason now;
Bread and pyaka;
Sister pyaka;
Bread and pyaka;
Sister pyaka;
Cut down pyaka-yism!
Cut down pyaka-yism!
Cut down pyaka-ysim!
/fadeout/Captcha
Widget
Liedje Bob Marley Bus Dem Shut is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bus Dem Shutmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Bus Dem Shut downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bus Dem Shut in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.