Cheer Up


Cheer up my brothers, cheer up my sisters
Cheer up my momma too, lord
Cheer up my father, let me say
I know it won't be long
That change has got to come
That change has got to come
And I know that it won't be long
We've been down in captivity [captivity] so long, so long
If we unite then we will be free [we will be free]
so strong, so strong, come I want you to
Cheer up my [brothers] my sisters
[cheer up my sisters] let me say
Cheer up my my my momma too, lord
Cheer up my father

Let me say, we've been down in captivity [captivity]
so long, so long
We unite we will be free [we will be free]
so strong, so strong
Cheer up my my my my my my brother
[cheer up my sister] cheer up my sisters
[cheer up my momma] my momma too lord
[cheer up my] my father
And I, I, ICaptcha
Widget
Liedje Bob Marley Cheer Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cheer Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Cheer Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cheer Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.