Could You Be Loved


Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved

Don't let them fool you
Or even try to school you, Oh! No
We've got a mind of our own
So go to hell if what you're thinkin' isn't right
Love would never leave us alone
In the darkness there must come out to light

Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved

The road of life is rocky
And you may stumble too
So while you point your fingers
Someone else is judgin' you
Love your brotherman

Could you be, could you be, could you be loved?
Could you be, could you be loved?

Don't let them change you
Or even rearrange you, Oh! No
We've got a life to live
They say only, only
Only the fittest of the fittest shall survive
Stay alive

Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved

You ain't gonna miss your water
Until your well runs dry
No matter how you treat him
The man will never be satisfied
Could you be, could you be, could you be loved
Could you be, could you be loved
Could you be, could you be loved

Say something, say something, say something
Say something
Reggae, Reggae
Say something
Rockers, Rockers
Say something could you be lovedCaptcha
Widget
Liedje Bob Marley Could You Be Loved is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Could You Be Lovedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Could You Be Loved downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Could You Be Loved in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.