Three Little BirdsDon't worry about a thing
'Cause ev'ry little thing gonna be alright
Singin', "Don't worry about a thing,
'Cause ev'ry little thing gonna be alright"

Rise up this morning,
Smiled with the rising sun
Three little birds pitch by my doorstep
Singin' sweet songs of melodies pure and true
Sayin', "This is my message to you-u-u"
Singin'
(Repeat)

"Don't worry about a thing,
'Cause ev'ry little thing gonna be al-right"
(4 times)
Beoordeling: 10/10 - 3 stemmenCaptcha
Widget
Liedje Bob Marley Three Little Birds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Three Little Birdsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Three Little Birds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Three Little Birds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.