Songtekst van Bob Schneider: Blue Skies For Everyone

Blue Skies For Everyone


Spit on the ground hold your breath
Try and scare yourself to death
Bury your bones under the dirt
Tear your heart out rip your shirt
Stomp your feet in disgust
Curse the gray sky if you must
But you'll find when you are done
They'll be blue skies for everyone

Drink your wine break your heart
Give up the race before you start
Drop your drawers roll around
Burn your house right to the ground
Go to sleep hit your head
Scream until your face is red
And you'll find when you are done
They'll be blue skies for everyone

Blue skies & setting suns
Cherry pies & bubblegum
Lullabies to come undone
Blue skies for everyone

So get right down on your luck
Spin your wheels until you're stuck
Wring the blood out let it dry
Stick a needle in your eye
Dry your tears and drop your drink
Let me tell you what I think
I think you'll find when you get done
They'll be blue skies for everyoneCaptcha
Widget
Liedje Bob Schneider Blue Skies For Everyone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Skies For Everyonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Schneider Blue Skies For Everyone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Skies For Everyone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.